Privacy Beleid

Dit is het privacy-beleid van Hans Jeths Karakteropstellingen. Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71370013 als Hans Jeths Consultancy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van Hans Jeths Consultancy en Karakteropstellingen.


Dit privacy beleid heeft betrekking op de gegevensverwerking die door Hans Jeths Consultancy worden gedaan, door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website: www.karakteropstellingen.nl 


Hans Jeths respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hans Jeths kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Hans Jeths kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    •    Uw voor- en achternaam

    •    Uw adresgegevens

    •    Uw telefoonnummer

    •    Uw e-mailadres

    •    Uw beroep of functie


Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Hans Jeths verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hans Jeths Studio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, voor het leveren van diensten (doorgaans betreft het hier coaching of training), of (kunst) producten.


Hoe lang wij gegevens bewaren

Hans Jeths bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen

Hans Jeths deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hans Jeths worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hans Jeths gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hans@hansjeths.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Hans Jeths neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door onze verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hans Jeths via hans@hansjeths.nl


Adresgegevens

Postadres: Hans Jeths Karakteropstellingen, Leerdamhof 454, 1108 CM Amsterdam, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37076969

Telefoon: +31 6 397 828 55

E-mailadres: hans@hansjeths.nlwww.karakteropstellingen.com is de website van Hans Jeths Karakteropstellingen.
Amsterdam, januari 2019

Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.