LABS

ACTIVITEITEN > LABS

Vragen en kwesties systemisch onderzoeken

Karakteropstellingen spreken direct tot de verbeelding. Je creativiteit gaat stromen en je wordt sensitiever voor onderstromen in je verhaal. Een Systemisch Lab is een creatieve denktank om een specifieke vraag of kwestie over je karakters nader te onderzoeken. Het kan gaan om een persoonlijke vraag of om collectieve kwestie van een groep.


In een oriënterend gesprek bespreken we de kwestie, preciseren we de vraag en verkennen we de te verwachten resultaten. THEATERLAB

— SCHRIJVERSLAB

PRODUCTIELAB

ORGANISEER EEN LABTHEATERLAB

In een Theaterlab kunnen makers, spelers en andere podiumkunstenaars dieperliggende vragen en thema's van een idee, concept, script of maakproces inbrengen en onderzoeken.

Omdat theaterprofessionals gewend zijn om direct op de vloer te werken, kunnen allerlei thema’s en onderwerpen direct op de vloer worden onderzocht.


Lab voor spelers

Voorbeelden van toepassingen van opstellingen specifiek voor spelers:


Lab voor makers 

Voorbeelden van toepassing van opstellingen bij performatieve maakprocessen:


Voorbeelden van onderzoeksvragen


Procesopstellingen

Verder kunnen ook thema's en vragen op het gebied van professionele of persoonlijke ontwikkeling, of kwesties die in de groep aan de orde zijn omtrent groepsdynamiek en samenwerking, met Procesopstellingen worden onderzocht.ORGANISEER EEN LAB

Workshop voor scenarioschrijvers

i.s.m. Scriptbank >

SCHRIJVERSLAB

Een Schrijverslab geeft schrijvers inzicht en inspiratie bij vragen over karakters en over hun schrijverspraktijk.

Tijdens een opstelling onderzoeken we vragen die je tegenkomt tijdens een schrijfproces. Waar de focus ligt is afhankelijk van de vraag. 

Met een groep schrijvers boren we andere lagen aan in het creatieve schrijversproces: het thema, je hoofdpersoon, de karakters, het plot etc. 

Ook elementen waar je als schrijver mee te maken hebt, of waar je tegenaan loopt, kunnen worden opgesteld, zoals het achterliggende idee, een dilemma, je writersblock, je doelgroep, je creativiteit, je verlangen, het succes etc. 

Voor deelnemers komt er bruikbaar materiaal naar boven over de psychologie van personages, plots en verhaallijnen. 

Een opstelling is voor alle deelnemers een inspirerende, avontuurlijke en dynamische ervaring met een vaak verrassende uitkomst.Scriptschrijven

Karakteropstellingen zijn zeer behulpzaam voor scriptschrijvers. Zo kun je al tijdens eerste schrijfsessies een aantal basisideeën toetsen en (laten) uitwerken door middel van representanten, door je personages op te stellen. 

Door de onderlinge relaties tussen personages, de relaties van personages met het thema 3D in de ruimte op te stellen, krijg je waardevolle informatie voor de verhaallijnen en plot. Tijdens een opstelling ga je zien hoe de personages / representanten elkaar beïnvloeden. Geleidelijk voegen we representanten toe of halen representanten weg, al naar gelang het verhaal zich ontrolt.

We kunnen ook andere elementen in de opstelling plaatsen, zoals: het conflict’, ‘de liefde’ of ‘het geheim’. 

We kunnen vragen inbrengen en kwesties aanroeren zoals:


ORGANISEER EEN LAB

PRODUCTIELAB

Karakteropstellingen stimuleren eindeloos de creativiteit en laten onomwonden zien waar de schoen wringt of wat over het hoofd wordt gezien. Voor verschillende fasen van het productieproces kunnen opstellingen behulpzaam zijn:


• Brainstormen, ontwikkeling van ideeën en concepten

De start van een nieuwe productie nodigt alle betrokkenen uit voor een frisse, open geest. Het is de start van een nieuw onderzoek, met een samenstelling van cast en crew, een nieuwe avontuur.

Al tijdens de brainstorm-fase kunnen we met een opstelling de eerste stappen of conceptplannen onderzoeken. Tijdens interventies in kleine opstellingen ontdekken we meer over de ideeën en de haalbaarheid van de plannen. Door de representanten te volgen zien we snel waar spanning zit en waar iets weg kan en waar we wat kunnen toevoegen. Zo ontstaat er boeiend, diepgaand materiaal voor een verhaal, script en personages. 

Op een diepere laag geeft een opstelling inzicht in deze nieuwe constellatie bijvoorbeeld:

Naarmate het maakproces zich verder ontwikkelt, krijgen de verschillende betrokkenen steeds meer gevoel bij de productie en het maakproces. 

Een opstelling brengt ook een gesprek en het maakproces zelf verder op gang en geeft inzichten in de samenwerking en leerperspectieven van de groep en de groepsleden.


• Scriptlezingen

Weg van de tafel, gelijk op de vloer! Door tijdens eerste scriptlezingen een opstelling in te zetten, kunnen spelers direct een gevoel bij het stuk krijgen en zich daardoor makkelijker verbinden met het thema en de ideeën achter het stuk. 

De regisseur krijgt ondertussen veel informatie van zijn karakters, helderheid en inspiratie over de regieaanpak.

Opstellingen bieden bieden hier verder ook inzicht bij handeling, tekstinterpretatie, mise-en-scène, dialoog en rolbeleving en -verdieping.


• Casting

Het is ook goed mogelijk om een opstelling te doen voor casting. Wat voor type spelers hebben we nodig? Hoe versterken, inspireren of kleuren spelers of personages elkaar? 


• Eigen verhalen (solovoorstellingen, biografieën, documentaires)

Opstellingen bieden input en inspiratie bij ons onderzoek naar eigen verhalen. Representanten reiken nieuwe invalshoeken aan, geven ideeën voor plots, scènes, personages etc. We vinden een richting of een vorm voor een (auto-) biografie, gooien scènes om en krijgen soms wonderschone tekstsuggesties van onze representanten.

Lees ook: Coaching, persoonlijke portretten en autobiografieënEen goed voorbeeld waar opstellingen werden ingezet voor een filmproductie was de film 'Das Leben der Anderen' uit 2006, van Florian Henckel von Donnersmarck. 

Ook de danser en choreograaf Pina Bausch gebruikte representanten bij haar choreografieën. Misschien niet verwonderlijk, omdat het systemisch werk oorspronkelijk is ontwikkeld in DuitslandORGANISEER EEN LAB

ORGANISEER EEN LAB

Deelnemers aan een Lab zijn: een vraagsteller (degene die een vraag of kwestie wil onderzoeken), representanten (optimaal is 8 à 16 personen) en een begeleider. Eventueel neemt ook een vakexpert deel, bijvoorbeeld een regisseur, scriptschrijver, choreograaf of dramaturg. De representanten komen uit het netwerk van de vraagsteller en/of uit het netwerk van de begeleider.


Een opstelling heeft vaak een grote impact. Vandaar dat een bijeenkomst, hoewel relatief kortlopend, zorgvuldig en compleet moet zijn. Om die reden is er vooraf een intakegesprek met de vraagsteller en eventueel samenwerkingspartners of direct betrokkenen. 

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we gezamenlijk de situatie en de vraagstelling. Eventueel vertel ik een en ander over de achtergrond, de werking en de impact van een opstelling. Gezamenlijk onderzoeken we in hoeverre de methode en mijn werkwijze passen bij de vraagstelling en de situatie.

Eventueel organiseren we een informatiebijeenkomst om iedereen te informeren en voor te bereiden. Daarna vindt de bijeenkomst plaats en tenslotte, na aantal weken, is er een afronding met een nagesprek.

Komen we overeenkomen om een bijeenkomst te houden, dan bespreken we gelijk ook de vorm en uitwerking. Ook stellen we dan enkele voorwaarden vast, zoals de praktische informatie (locatie, tijd etc.), wel of geen representanten van buiten en wie er eventueel verder aan het traject deelnemen. Om veiligheid te garanderen en voor de juiste impact, moeten alle deelnemers vooraf voldoende geïnformeerd zijn over de strekking en de werkwijze van Karakteroptellingen.Interesse?

In een oriënterend gesprek verkennen we de aanleiding of vraag. 

Ik kom graag in gesprek. Neem contact op:

hans@hansjeths.nl

06-397 828 55

SYSTEMIC COACHING

WORKSHOPS EN TRAININGEN

Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.