KUNSTVAKONDERWIJS

ACTIVITEITEN > WORKSHOPS EN TRAININGEN > KUNSTVAKONDERWIJS

Workshops voor acteurs, makers en andere artistieke professionals in opleiding, alumni en jonge makers


In de rol van representant, speler, maker en toeschouwer ervaar je direct de krachtige werking van deze wonderbaarlijke methode. Naar aanleiding van eigen werkvragen maken we verschillende opstellingen.

Door als representant opgesteld te worden en ook door naar opstellingen te kijken, ervaar je direct hoe representanten elkaar beïnvloeden, versterken en verzwakken. Hierbij dient de vloer steeds als speelveld.

Karakteropstellingen motiveren en inspireren bij improvisaties, scene-ontwikkeling en improvisaties. Bij maakprocessen en bij verhalen, scenario en ontwikkeling van plots en personages zijn opstellingen ook interessant, als ook bij onderzoek naar fysiek en stem, beweging, solospel, samenspel, tekstinterpretatie, spelspanning en -ontspanning etc.. Een opstelling vergroot je verbeeldingskracht, fantasie en spelplezier.

Als deelnemer aan een workshop ben je afwisselend zowel vraaginbrenger, representant en toeschouwer aan de kant. 


Vragen die je voor een opstelling interessant zijn, zijn bijvoorbeeld:

    •    Wat / wie bracht me bij dit idee?

    •    Hoe zet ik dit concept in de vorm?

    •    Wat kan ik beter weglaten?

    •    Wat bezielt mij?

    •    Waar zit de spanning?

Lees meer: voorbeelden van werkvragen

Je leert om bewust waar te nemen: Wat ontrolt zich precies op de vloer? Welk verhaal wil vertelt worden (anders dan dat jij het in gedachten hebt)? Je analytische denken ‘even laten voor wat het is’ en leren om je lichaam en je stem optimaal te gebruiken. Onderzoeken wat zich in onderstromen op de vloer aandient en daar direct mee leren werken.


DOELGROEPEN

- Spelers 

Personages ontwikkelen, verdiepen. Samen spelen: samenspel en sociale context zijn onlosmakelijk verbonden met systemisch denken en handelen. Persoonlijke spelkwaliteiten dienstbaar te maken aan het verhaal en aan de spelkwaliteiten van de groep als geheel.


- Makers / schrijvers

Fysieke ervaringen en belevingen op het moment direct leren inzetten naar een dramatisch gegeven, handeling of tekst. Systemisch waarnemen: wat zorgt voor ordening en balans? Je intuïtie verbinden met het onderliggende krachtenveld van het verhaal.


- Theaterdocenten / regisseurs

Een opstelling biedt allerlei mogelijkheden voor compositie, rolbeleving, ondersteuning / rolverdieping en improvisatie. Ontwikkeling en verdieping van personages. Wat vergroot de nieuwsgierigheid naar dieperliggend potentieel? Waar schuilt de verwondering? Wat is een goede vraag, om een speler of het verhaal naar een volgend stap te begeleiden?


RESULTATEN

• Toename van inspiratie en motivatie 

Werken met Karakteropstellingen geeft je een andere kijk op je onderzoek en je professionele ontwikkeling.


• Hier-en-nu bewustzijn op de vloer vergroten

Sensitiviteit voor onderstromen, op wat zich aandient en voor wat zich direct in en om je heen afspeelt. Respons geven op toeschouwers. Improviseren, actie/reactie, incasseringsvermogen vergroten.


• Scherpere waarneming, sterkere innerlijke focus

Verscherpen je waarnemingsvermogen en verruimen van het bewustzijn. Bewuster kijken en waarnemen vanuit het innerlijk oog (het trainen van de innerlijke regisseur of – toeschouwer, helikopterview en oog voor detail. 


• Vergroten van creatief en sociaal bewustzijn

Met een meer zachte blik en tegelijk een bredere focus aanwezig zijn (soft-focus). Hierdoor groeit de relatie tussen speler, spel en toeschouwer. Dit versterkt de kwaliteit van de interactie en dialoog met medespelers en het publiek.


• Vergroten van collectief / artistiek bewustzijn

Karakteropstellingen vergroot het gevoel voor schoonheid en biedt inzicht in passie en bezieling. Het geeft inzicht in op wat zich op een diepere, collectieve laag wil ontvouwen:Coaching of procesbegeleiding

In een een-op-een setting of in een kleinere groepssamenstelling werken we aan een specifieke vraag. Hierbij staat een eigen leervraag of een artistiek doel centraal.

Desgewenst werk ik ook met Procesopstellingen. Met dit type opstellingen (gerelateerd aan de oorspronkelijke vorm ‘Familieopstellingen') onderzoeken we vragen over je fysiek, stemgebruik, de schrijver, de doelgroep etc. Ook vragen en kwesties over een maakproces, een stage, een samenwerking die stagneert, creativiteit, een blokkade, podiumangst, een writersblock, cultureel ondernemerschap etc. kunnen met opstellingen worden onderzocht.Ik ben beschikbaar om lessen en workshops met Karakteropstellingen te verzorgen voor studenten, alumni, jonge makers etc.

Om tot een goede afstemming te komen, bespreek ik graag de aanleiding, wensen, beoogde resultaten en de duur en hoe ik kan aansluiten op het curriculum.

Ik overleg graag de mogelijkheden. Neem contact op voor verdere informatie:

hans@hansjeths.nl / 06-397 828 55

WORKSHOPS EN TRAININGEN
Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.