ACTIVITEITEN > KARAKTEROPSTELLINGEN IN BEDRIJVEN > KARAKTEROPSTELLINGEN ORGANISEREN

Karakteropstellingen organiseren

Voor iedere vraag ontwikkel ik een praktische en inspirerende bijeenkomst. Ik streef naar een optimale afstemming met de opdrachtgever en deelnemers. Daarom heb ik vooraf met de opdrachtgever en betrokkenen een of meer gesprekken over de aanleiding, wensen, beoogde resultaten, tijdsduur en leerbehoeften.

Voor iedere opdracht werk ik nauw samen met de opdrachtgever; van idee en concept tot uitvoering van een opdracht. Dit bevestigt mijn visie en aanpak dat groei en potentieel-ontwikkeling plaatsvinden vanuit dialoog en persoonlijke betrokkenheid. 

Iedere bijeenkomst, training of traject is maatwerk. Ik hanteer een dagdeeltarief waarbij de kosten variëren naar gelang de groepsgrootte, tijdsduur en frequentie en het eventueel inzetten van representanten van buiten.


Aanpak

Opstellingen hebben een duidelijke aanpak nodig en vragen om een zorgvuldige introductie, begeleiding en borging. Deelnemers aan een bijeenkomst moeten van tevoren goed geïnformeerd worden over de methode en werkwijze.  

Een opstelling heeft vaak een grote impact. Vandaar dat een bijeenkomst, hoewel relatief kortlopend, zorgvuldig en compleet moet zijn. Om die reden is er vooraf een intakegesprek met de vraagsteller en eventueel samenwerkingspartners of direct betrokkenen. 

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we gezamenlijk de situatie en de vraagstelling. Eventueel vertel ik een en ander over de achtergrond, de werking en de impact van een opstelling. Gezamenlijk onderzoeken we in hoeverre de methode en mijn werkwijze passen bij de vraagstelling en de situatie.

Eventueel organiseren we een informatiebijeenkomst om iedereen te informeren en voor te bereiden. Daarna vindt de bijeenkomst plaats en tenslotte, na aantal weken, is er een afronding met een nagesprek.

Komen we overeenkomen om een bijeenkomst te houden, dan bespreken we gelijk ook de vorm en uitwerking. Ook stellen we dan enkele voorwaarden vast, zoals de praktische informatie (locatie, tijd etc.), wel of geen representanten van buiten en wie er eventueel verder aan het traject deelnemen. Om veiligheid te garanderen en voor de juiste impact, moeten alle deelnemers vooraf voldoende geïnformeerd zijn over de strekking en de werkwijze van de Karakteroptellingen-methode.Contact

Creative Strategy Lab

Opstellingen in bedrijven

Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.