ORGANISATIES

ACTIVITEITEN > ORGANISATIES

VERHALEN VAN DE VLOER

Verhalen zorgen voor verbindingen tussen mensen, leiden tot ander gedrag, nieuwe mindsets en stimuleren verwachtingen van medewerkers en klanten.

Met de verhalen die in organisaties leven, kunnen we opstellingen interessante inzichten opdoen. Door middel van opstellingen brengen we het systeem en de context van de organisatie, de afdeling of het team in beeld. Direct op de vloer ontdekken we onderliggende motieven, verlangens en ideeën. We gaan meer begrijpen van de historie, achtergrond en drijfveren van de organisatie en ontdekken mogelijkheden voor groeipotentie. 

Een organisatie is de verzameling verhalen die het over zichzelf vertelt. De verhalen leren ons welk gedrag ons zal helpen om beloond te worden, invloed te hebben en gerespecteerd te worden. Dit gedrag is de cultuur.  

- Judah Pollack

CREATIVE STRATEGY LAB

Door middel van opstellingen van verhalen die in organisaties leven, ontdekken we onderliggende motieven en drijfveren.

De achtergrond van opstellingen in organisaties

Organisatieopstellingen zijn er (oorspronkelijk) op gericht om een duurzaam proces van leren en vernieuwen te ondersteunen met als doel systemen (organisaties) beter in staat te stellen om te overleven, te bloeien en hun efficiëntie te vergroten. 

Naast een unieke mogelijkheid om inzichten in systemen te krijgen, is het ook een krachtige, oplossingsgerichte methode om processen te onderzoeken op innovatie en verbetering. Een opstelling geeft diepgaand inzicht in het optimaliseren van samenwerkingen, in het betreden van nieuwe paden en geeft inzicht in patronen die letterlijk ondenkbaar zijn voor de bewuste geest.

Door een plattegrond van het hele 'systeem' te maken, kan de onzichtbare dynamiek van wat, op het eerste gezicht onopvallende of bijzondere situaties lijken, effectief worden onthuld en worden geïntegreerd binnen bestaande leiderschap-, management- en consultancy-praktijken.


Aspecten van de organisatie in beeld, toepassingen met opstellingen

Organisatieopstellingen brengen organisatiecontext op heldere wijze 3D in beeld. Het is een meerlagige benadering voor het katalyseren van verandering, transformatie en innovatie in organisaties. 

Organisatieopstellingen worden gebruikt wij bij het ontwerpen en verfijnen van interventies op het gebied van leiderschap, consultancy en coaching om leiderschaps- en organisatorische vraagstukken te onderzoeken, zoals:


Creativiteit genereren

Met Karakteropstellingen richten we ons op de cultuur van een organisatie. Waar bij Organisatieopstellingen de nadruk ligt op het oplossen van conflicten, of om inzicht te krijgen in samenwerkingsvraagstukken, onderzoeken we met Karakteropstellingen een narratieve context

Door gebruik te maken van verhalen en karakters komen we uit ons hoofd en tappen we in op onze creatieve stroom. Werkend met elkaar op de vloer krijgen we een goed zicht op de belangen of krachten die de creatieve stroom blokkeren - of versterken. Een innovatieve manier om te onderzoeken wat ons drijft, bindt en boeit en is vaak effectiever dan door daar zittend aan tafels over te praten. 

Representant zijn is een boeiende ervaring en is niet moeilijk. Wanneer je door de vraagsteller wordt opgesteld in de narratieve ruimte , ben je op die manier onderdeel van zijn verhaal. Hiervoor hoef je geen acteur te zijn en je hoeft niet te spelen. Als representant vertel je wat je meemaakt op dat moment in het verhaal.


Wat drijft medewerkers? Welke verhalen leven er?  

Karakteropstellingen zijn een directe, veilige en effectieve manier om ideeën, concepten, een visie, doel, merk of samenwerking te onderzoeken in een fictieve werkelijkheid. Met een opstelling ontdekken waar precies het enthousiasme en plezier verborgen zit, waar het wringt of waar frustratie het succes in de weg zit. 

Met de vloer als onderzoeksveld ontdekken we hoe we ruimte kunnen geven aan verhalen, wensen, onbenutte talenten of kansen en waar mogelijkheden voor veranderingen zitten.

Karakteropstellingen gaan goed samen met Storytelling. Verhalen bieden prachtige ingangen naar visieontwikkeling, productontwikkeling, story branding het ontwikkelen van klantpersona’s, creatieve sessies en denktanks, teamcoaching etc.

Creative Strategy Lab


Aanpak

Karakteropstellingen en Corporate Storytelling zijn krachtige middelen. Verhalen beïnvloeden de cultuur van de organisatie, maken indruk om de deelnemers aan een bijeenkomst en hebben een vaak grote impact op de samenwerking. Een bijeenkomst moet daarom altijd zorgvuldig worden begeleid en vraagt om een zorgvuldige aanpak.


Een opstelling organiseren?

Lees meer

CREATIVE STRATEGY LAB

Een Creative Strategy Lab is een interactieve bijeenkomst voor een team, afdeling of gezelschap. Het biedt de mogelijkheid om om ideeën of creatieve concepten te onderzoeken, te bespreken en te ervaren.

Een Lab is geen brainstorm voor het produceren van nieuwe, individuele ideeën en gebaseerd op geheugen en logica, maar is een creatieve denktank voor complexere vraagstukken.

Een Lab biedt een belangrijke toegevoegde waarde om dieperliggende thema’s aan te pakken en te onderzoeken, juist waar onze creativiteit wordt gevraagd of wanneer gedeeld begrip nodig is. De juiste afstemming en een gevoel van saamhorigheid zorgen voor een sfeer van openheid en vertrouwen en versterken de gemeenschappelijkheid. Het opent het collectieve bewustzijn van de groep en door de aandacht die hieruit vrijkomt, ontstaan frisse, creatieve ideeën, vragen en inzichten. Deze kunnen worden aangewend voor het inventariseren en herdefiniëren van problemen en doelstellingen, om gerichte vragen te specificeren en relevante kwesties te onderzoeken.


Voor iedere vraag ontwikkel ik een praktische en inspirerende bijeenkomst.


Een opstelling organiseren?

Lees meer


Contact en verdere informatie. 

Ik bespreek graag de mogelijkheden: 

(06) 397 828 55 / hans@hansjeths.nl


Liever een-op-een werken met een vraag?

Systemic coaching

Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.